Erik Faucompret

De Amerikaanse en de Franse Revolutie

Een kruisbestuiving

Algemeen wordt aangenomen dat de Franse Revolutie een mijlpaal is geweest in de strijd van de mensheid voor gelijkheid en vrijheid. Aan de Amerikaanse Revolutie daarentegen wordt gewoonlijk heel wat minder aandacht besteed. De auteur gelooft dat de betekenis van deze revolutie echter wordt onderschat wanneer men ze alleen maar beschouwt als een onafhankelijkheidsoorlog tegen Groot-Brittannië. De Franse en de Amerikaanse Revolutie hebben elkaar wederzijds beïnvloed en dit zowel op het vlak van de ideeë n als op dat van de politieke praxis. Franse en Amerikaanse Revolutie (een vergelijk)

verschenen: Januari 1989, blz. 291

jaargang: 56/04