Monica Jansen

De antropologische mutatie volgens Pasolini en Veronesi

De Italiaanse schrijver en cineast Pier Paolo Pasolini heeft al in het begin van de jaren zeventig de maatschappelijke omwenteling die met de opkomst van de massacultuur gepaard gaat, als een antropologische mutatie beschreven. Pasolini’s eigen ontwikkeling laat zien dat hij ook zelf als een voorbeeld van ‘postmoderne intellectueel’ mag worden beschouwd. Over zijn rol en betekenis in de recente culturele verschuivingen in Italië houden critici er uiteenlopende meningen op na. Om in de vraagstelling wat duidelijkheid te scheppen maken sommigen een onderscheid tussen ‘postmoderniteit’ en ‘postmodernisme’.

verschenen: Mei 2003, blz. 422

jaargang: 70/05