F. Nieuwenhof

De arbeidersbeweging in het huidige Spanje

De democratisering van het huidige Spanje is in belangrijke mate afhankelijk van de vraag of het interim-regie in staat zal zijn het sociale vraagstuk tot een oplossing te brengen. Het zal daarbij rekening moeten houden met de eisen van de Spaanse arbeidersbeweging, die hoofdzakelijk gerepresenteerd wordt door de Comisiones Obreras. Deze comisiones zijn ontstaan als spontane organisatievormen onder de fabrieksarbeiders als tegenwicht tegen de indertijd door de staat georganiseerde en gecontroleerde Centrales Nacional-Syndicalistas.

verschenen: Maart 1977, blz. 545

jaargang: 44/06