John Auping

De armoede van het historicisme

Popper

Wil men over de thans sterk in zwang zijnde filosofie van Popper kunnen oordelen, dan is het nuttig dat men in zijn denken wordt ingeleid. Dat is wat dit artikel doet.

verschenen: September 1975, blz. 999

jaargang: 42/11