Jos Fruytier

De assemblee van de Wereldraad van kerken in Nairobi

Schrijver, op het ogenblik zelf in Nairobi aanwezig, wil inleiden in de betekenis en de werkwijze van de wereldraad. Daarbij wijst hij op de problemen in de loop der laatste jaren – waarvan de publiciteit een eenzijdig beeld heeft gegeven – en geeft hij het program en de kansen van de assemblee aan.

verschenen: December 1975, blz. 210

jaargang: 43/03