John Auping

De autoritaire persoonlijkheid en haar godsdienstige wereld

Uit een kritische bespreking van een onderzoek naar de verhouding tussen auttoriaire persoonlijkheid en godsdienstige beleving blijkt, dat men voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies. Niet alleen dient men de begrippen zo zuiver mogelijk te omschrijven, maar ook de steekproef moet op een verantwoorde wijze worden gedaan en verwerkt.

verschenen: Januari 1973, blz. 362

jaargang: 40/04