J. Gerits

De bekroning van de stilte

Een postume staatsprijs voor H.C. Pernath

Twee jaar geleden reeds (Streven, februari 1976) wees de auteur op de uitzonderlijke verdienste van een poëzie, die waarschijnlijk te weerbarstig was om een andere dan een postume staatsprijs te ontvangen. In het oeuvre van H.C. Pernath is inderdaad het onmiddellijk herkenbare minder belangrijk dan wat, aanvankelijk althans, weerstand biedt aan het begrip.

verschenen: April 1978, blz. 627

jaargang: 45/07