Trees Colruyt

De beoordeling van vluchtverhalen: de achilleshiel van de asielprocedure?

Vóór haar voortijdige overlijden was Trees Colruyt werkzaam bij de vluchtelingendienst van Amnesty International. Daar heeft zij talrijke dossiers van asielzoekers onderzocht. Zij is tot de conclusie gekomen dat de Belgische overheid vaak nogal onprofessioneel te werk gaat. De asielprocedure houdt nauwelijks rekening met de specifieke crisissituatie waarin asielzoekers zich meestal bevinden.

verschenen: Oktober 2000, blz. 820

jaargang: 67/09