Jos Smets

De Berbers in Algerije

Met wisselend succes hebben de aloude Berbers de Romeinse bezetting, de Arabische overheersing en het Franse kolonialisme overleefd. Als etnische en culturele minderheid, tijdelijk min of meer gecompromitteerd met het Franse regime, vormen zij een alsmaar roeriger groep, die zich wel tot de islam bekent maar zich blijft verzetten tegen een uniformiserende en opgedrongen arabisering.

verschenen: Juni 1983, blz. 824

jaargang: 50/09