Paul Claes

De betekenis-economie van A.J. Greimas

De betekenis-economie van Greimas is een van de meest doordachte pogingen om een wetenschap van betekenis, voornamelijk in de taal te funderen. Het marxiaanse onderscheid tussen de gebruiks- en de ruilwaarde van de materiële waren kan verhelderen wat er aan de hand is met het gebruik of misbruik van betekenissen in de maatschappelijke lectuur van een tekst.

verschenen: November 1975, blz. 148

jaargang: 43/02