A. Dietvorst

De bevolkingsontwikkeling in China sinds 1953

Bevolkingsgegevens zijn van groot belang voor een inzicht in de sociale, economische en politieke ontwikkelingen van een land. Helaas geldt voor de Volksrepubliek China, dat bevolkingsgegevens uiterst schaars zijn. Sedert 1953 zijn er geen volkstellingen meer gehouden. De auteur tracht na een schets van de ontwikkeling voor 1953 een overzicht te geven van de ontwikkeling in de afgelopen twintig jaar. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan de kwestie van de geboortenbeperking. De conclusie is, dat het bevolkingsprobleem van de Chinese Volksrepubliek een internationale oplossing vraagt.

verschenen: Maart 1971, blz. 588

jaargang: 38/06