Emmanuel Waegemans

‘De bevrijde Don Quichot’

De Ridder zonder Vrees of Blaam in het land van de Sovjets

In 1923 verscheen in Rusland De bevrijde Don Quichot. In het toneelstuk bevrijdt de ridder drie revolutionairen, maar belandt zelf in de gevangenis. Als de volksopstand echt uitbreekt, is Don Quichot de ‘contra’ en wordt verbannen naar het buitenland. De auteur heeft dit gegeven gebruikt om er actuele problemen in te verwerken: de wankele situatie van de jonge sovjetrepubliek, die ongewenste idealisten niet kon gebruiken.

verschenen: April 2006, blz. 352

jaargang: 73/04