Roger Riddell

De ‘bevrijding van de theologie’ toegepast op Rhodesië

In het vorige nummer heeft de auteur de gedachten van Segundo uiteengezet over de verhouding tussen de ’theologie’ en de ‘ideologieën’. Daarin werd de noodzaak bepleit van een partijkiezen in de actuele situatie. Thans past hij deze ideeën toe op de situatie van de Kerk in Thodesië, waairn hij de bisschoppen vooral hun onpartijdigheid en hun afwijzen van alle geweld verwijt. In het volgende nummer geven wij het antwoord van de Rhodesische bisschoppen, waardoor deze discussie een afronding krijgt.

verschenen: Maart 1978, blz. 489

jaargang: 45/06