Roger Riddell

De bevrijding van de theologie

De auteur leidt de ideeën van de Zuid-Amerikaan Juan L. Segundo s.j., in, die stelt dat de theologie zich niet mag houden bij universele en absolute waarden alleen, maar deze waarden moet inbedden in de ideeënwereld van de tijd, hetgeen hij aanduidt met ideologieën. Segundo past zijn ideeën toe op het Chili van vóór de omwenteling, maar Ridell gaat in een volgend artikel de gedachten van Segundo toepassen op Rhodesië. Tevens zullen wij dan het antwoord van de Rhodesische Kerk publiceren.

verschenen: Februari 1978, blz. 400

jaargang: 45/05