Leo Geerts

De bezetting van RBP, een laboratorium van de arbeidersbeweging

De auteur stelt het boek voor dat hij zelf aan dit uitzonderlijk arbeidsconflict heeft gewijd en waarin hij probeert de ingewikkelde puzzel enigszins te ontwarren. Komen achtereenvolgens ter sprake: de terdege voorbereide maar geheim gehouden ontwmanteling van het bedrijf door de eigenaar ervan, de multinationale onderneming Oxy, de verregaande onmacht van de nationale politieke instanties, de moeizaam opgezette en tenslotten vrij vlug verbroken solidariteit onder de arbeiders en hun vakbonden, zowel op het internationale als op het nationale vlak.

verschenen: Augustus 1979, blz. 1018

jaargang: 46/11