Frans Cromphout

De bijbel in liederen

De auteur, die zelf zijn sporen verdiend heeft als schrijver van lied- en gebedsboeken voor de kerkdienst (Een tijd van spreken, Kyrie, God is een verhaal) heeft ‘met toenemende bewondering’ het Nieuwe Bijbels Liedboek van Huub Oosterhuis gelezen. Hier schijnt een nieuw genre van bijbelliederen te ontstaan. Ze geven een typische Oosterhuis-lezing van de bijbel, maar het is wél de bijbel die wordt gelezen en geïnterpreteerd. Het zijn liederen die in al onze kerken zouden moeten kunnen gaan klinken.

verschenen: Juli 1987, blz. 909

jaargang: 54/10