Ludo Abicht

De bijbel is literatuur

Een jaar geleden hebben twee vooraanstaande archeologen, Israel Finkelstein en Neil Asher Silberman, een overzicht van de huidige stand van de bijbelse archeologie gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er geen archeologische sporen te vinden zijn van heel wat bekende bijbelverhalen. Die moeten beschouwd worden als het werk van religieuze en nationalistische hervormers, uit de zevende eeuw voor Christus, die uit ideologische overwegingen de geschiedenis herschreven hebben. Maar ook als de ‘bijbelse mythologie’ ontmaskerd wordt, blijven de literaire kwaliteit en de ethische kern van de Bijbel overeind.

verschenen: December 2002, blz. 978

jaargang: 69/11