Frederick Turner

De biologie en de evolutie van schoonheid

Schoonheid is geen subjectieve illusie, zij heeft een concreet bestaan en een biologische grondslag. Het kunnen herkennen en creëren van schoonheid is een competentie die wij bezitten, een competentie die is geselecteerd door biologische co-evolutie. Daarom is schoonheid cultureel universeel en vormt zij de kern van de natuurwetenschappen. Schoonheid is de bron van onze kennis over de wereld en het noodzakelijke fundament onder effectief en ethisch handelen.

verschenen: April 2011, blz. 318

jaargang: 78/04