Geert Verschuuren

De biologie van de cultuur

Op de grondvraag van het vorige artikel – de verhouding tussen ‘nurture’ en ‘culture’, natuur en cultuur – komt dit tweede artikel nog eens uitdrukkelijk terug. Zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt is voor een begrijpen van de cultuur haar biologische fundament belangrijk.

verschenen: December 1972, blz. 245

jaargang: 40/03