Geert Verschuuren

De biologie van de ethiek

In de evolutie lijkt er geen plaats voor altruïsten. Zogenaamde altruïsten, werkmieren b.v., zeggen de sociobiologen, zijn in feite verkapte egoïsten want ook zij streven slechts een ‘welberekend eigenbelang’ na. Sociobiologen vatten altruïsme echter op als een ‘functie’, ethici daarentegen als een ‘waarde’. Ethiek is nog wat anders dan ‘veredelde biologie’ en morele wetten vallen niet samen met natuurwetten.

verschenen: Mei 1993, blz. 452

jaargang: 60/05