Ewoud Kieft

De bloedsomloop van de democratie

Het recente terreinverlies van de ‘paarse’ politieke partijen in Vlaanderen en Nederland lijkt te wijzen op een identiteitscrisis van het neoliberalisme en een herwaardering van ideologie en gemeenschapspolitiek. Aan de hand van politieke pamfletten van CD&V’er Wouter Beke en Open VLD-voorman Guy Verhofstadt wordt getracht de wortels van deze verschuivingen te vinden. Noties als ‘vrijheid’ en ‘tolerantie’ gelden nu als onomstreden kernwaarden van de democratie, maar in hoeverre staan ze een open debat eigenlijk in de weg?

verschenen: November 2007, blz. 922

jaargang: 74/10