André Lardinois

De bloem van de wetenschap

Het belang van de geesteswetenschappen in de samenleving

Uit het wetenschapsbeleid van de Nederlandse overheid blijkt dat zij denkt dat vanuit de techniek en de toegepaste bètawetenschappen alle heil voor de samenleving te verwachten is. Dit is kortzichtig en op termijn zelfs desastreus voor de samenleving. De samenleving heeft de geesteswetenschappen nodig voor reflectie en voor een beter begrip van de menselijke maat, zowel in beleid als in nieuwe economische producten.

verschenen: December 2015, blz. 986

jaargang: 82/11