Daniel Berrigan

De bom als spiegel

De vredes-spiritualiteit van Daniel Berrigan

Tijdens een recent bezoek aan Nederland schetste de bekende Amerikaanse jezuïet en vredesactivist Daniel Berrigan de bewogen geschiedenis van zijn engagement. En verduidelijkte zijn vredesspiritualiteit aan de hand van de spiegel, die het onduldbare maar geaccepteerde bestaan van de kernbom ons, christenen, voorhoudt.

verschenen: Juli 1983, blz. 879

jaargang: 50/10