Bartalits & Schneider

De BRD en de Sovjet-unie en de Europese vredesordening

De grote vraag of de Sovjet-Unie door haar verdrag met de Bondsrepubliek werkelijk tot een compromis wil komen of slechts probeert haar hegemonie in Oost-Europa te bevestigen en te verstevigen, zal o.a. moeten blijken uit de houding die zij ten aanzien van Berlijn inneemt. Uit reacties van Oosteuropese staten blijkt dat men dit ten volle beseft.

verschenen: April 1971, blz. 729

jaargang: 38/07