Vincent Hunink

De brievenboeken van Gerard Reve

In maart 1993 werd Brieven van een aardappeleter van Gerard Reve gepubliceerd. Vaak klinkt de kritiek dat Reve in zijn brievenboeken weinig nieuws biedt. Om na te gaan wat hiervan waar is, worden alle tot nu toe verschenen brievenboeken naast elkaar gezet en kort geanalyseerd.

verschenen: Mei 1993, blz. 420

jaargang: 60/05