Paul Begheyn

De brugfunctie van ‘ontaarde kunst’

*Entartete Kunst* *Ontaarde kunst*

verschenen: Mei 1994, blz. 450

jaargang: 61/05