L.L.S. Bartalits

De buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie 1945-1970

Sinds 1955 hebben de Russen de NATO-bondgenoten ervan trachten te overtuigen dat er geen Sovjet militaire dreigin bestaat en dat handhaving van de NATO een werkelijke ontspanning verhinderde. Zij beoogden daarmee een desintegratie van het westelijk defensiesysteem, maar waren niet bereid een dergelijke evolutie te dulden in het Sovjet blok.

verschenen: Oktober 1972, blz. 54

jaargang: 40/01