Henry Buntinx

De burger-strateeg

Oorlog is een te complexe aangelegenheid om ze alleen aan militairen over te laten. Zo oordelen de burger-strategen – een soort technocraten van de oorlog – die vooral in deze eeuw nieuwe strategeische visies en modellen ontwierpen, waarin belangrijke dimensies van dit probleem (nucleaire bewapening, revolutionaire en/of nationalistische bewegingen en guerilla-oorlogvoering) verdisconteerd moesten worden.

verschenen: Januari 1975, blz. 291

jaargang: 42/04