Jos Fruijtier

De Catholica in Vancouver

Ervaringen van de Kerk op weg naar eenheid

Ook op de zesde Assemblee van de Wereldraad van kerken bleef de spanning voelbaar tussen de ‘katholiserende’ en hiërarchische tendensen – van orthodoxe, anglicaanse, oud-katholieke en rooms-katholieke signatuur – en de strekkingen van eerder reformatorische en democratische inspiratie. Veel aandacht kregen en verdienden de gezamenlijke viering van de zogeheten Lima-liturgie en de band tussen liturgie en diakonie zoals die bij de herdenking van de atoombom op Hiroshima tot uiting kwam.

verschenen: November 1983, blz. 110

jaargang: 51/02