Jo F. Du Bois

De collages van Paul Joostens

De collage is geen recente en niet eens een moderne kunsttechniek, al heeft de fotografie er wel een eigen dimensie aan toegevoegd. Begonnen kort na de eerste probeersels van Picasso en Braque, heeft Paul Joostens ruim veertig jaar lang een oorspronkelijk collage-oeuvre opgebouwd, waarin hij gestalte poogt te geven aan zijn esthetische en ‘ethische’ visie op de zo paradoxale wereld waarin hij en wij (moeten) leven.

verschenen: April 1980, blz. 611

jaargang: 47/07