Walter Van Herck

De contouren van het Huis

Over de laatste geschriften van Jos Decorte (1954-2001)

De Leuvense wijsgeer Jos Decorte, die onlangs verongelukt is, heeft op basis van zijn studie van de middeleeuwse godsdienst en mystiek een coherente visie op religie ontwikkeld. Niet kennis, maar omvorming van de mens die op weg is naar God staat volgens hem in de religie centraal. Symbolische praktijken zijn onontbeerlijk. Vanuit zijn visie stond Decorte nogal kritisch tegenover hedendaagse ontwikkelingen, zoals de drang naar vernieuwing in de liturgie.

verschenen: Mei 2002, blz. 397

jaargang: 69/05