C.F. Beyers Naudé

De crisis in Zuid-Afrika

Een uitdaging voor de kerken

In een op 14 januari 199 te Tübingen uitgesproken rede ging de Zuidafrikaanse dominee geen enkel van de meest netelige en betwiste problemen uit de weg: de politieke gelijkberechtiging als de harde kern van heel de crisis, de onvermijdelijke rechtvaardiging of volstrekte ontoelaatbaarheid van enig gewelddadig verzet, de mogelijke of onmogelijke, eensgezinde stellingname van de Zuidafrikaanse kerken, en de wenselijke of nodige erkenning van een internationale medeverantwoordelijkheid.

verschenen: Juni 1988, blz. 807

jaargang: 55/09