Herman Simissen

‘De dagen van de Victoriaanse biografie zijn voorbij’

Virginia Woolf en de biografie

De Engelse schrijfster Virginia Woolf is niet alleen veelvuldig het onderwerp van biografisch onderzoek geweest, zij had ook zelf uitgesproken opvattingen over de biografie. Bovendien schreef zij drie biografieën – en het is interessant deze biografieën te lezen in het licht van de beschouwingen die zij over dit genre schreef.

verschenen: Mei 2006, blz. 410

jaargang: 73/05