L.L.S. Bartalits

De DDR en de schizofrenie van een Duitse natie

De regering in Bonn strijdt ervoor, de claim te handhaven dat Duitsland nog steeds één natie is. De politieke leiders in Oost-Berlijn strijden om te bewijzen dat de DDR op zichzelf een natie is. De DDR wordt een staat met een werkelijke nationale identiteit, maar tegelijkertijd zijn er steeds meer contacten tussen de DDR en de BRD. Dit leidt in de DDR tot een curieuze schizofrenie.

verschenen: April 1977, blz. 613

jaargang: 44/07