Ivan Illich

De Derde Wereld

In het julinummer hebben wij een artikel van Ivan Illich gepubliceerd. ‘In derde wereld onderwijs naar westers model?’. De auteur maakte ons erop attent dat daar oorspronkelijk een belangrijke algemene beschouwing over ‘ontwikkeling’ aan voorafging, die wij de lezer hiermede aanbieden.

verschenen: Oktober 1970, blz. 5

jaargang: 38/01