Paul Juffermans

De dood als overgang en de dood als einde

Twee benaderingen van de dood in de filosofie

In de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte is het thema van de dood een startpunt geweest voor diepgaande reflecties over het wezen van de mens. Daarbij werd in de Klassieke Oudheid en in de Middeleeuwen de dood vooral gezien als een overgangsmoment. In de moderne tijd wordt de dood daarentegen meer beschouwd in een radicaal eindigheidsperspectief. Deze tegenstelling tussen beide benaderingen schildert de auteur aan de hand van een bespreking van de Phaedo van Plato en van enkele moderne filosofen, met name Heidegger en Levinas.

verschenen: November 2005, blz. 867

jaargang: 72/10