Bart Loos

De doodskreet als ultieme ode aan het leven

Kanttekeningen bij het aristocratisch vitalisme van Pierre Zaoui

De Franse filosoof Pierre Zaoui schreef met La traversée des catastrophes. Philosophie pour le meilleur et pour le pire (2010) een genuanceerd, ontroerend betoog over de vraag hoe de lijdende mens zich vanuit een atheïstische levensvisie tracht staande te houden wanneer ziekte en dood zijn pad kruisen, wetende dat al te simplistische leerstellingen hun overtuigingskracht verliezen wanneer het noodlot van nabij toeslaat. Toch lijkt Zaoui de angst voor de dood veeleer te versterken dan te verzachten.

verschenen: November 2014, blz. 869

jaargang: 81/10