Nadia Molenaers

De doodsteek voor de latin lover-mythe

Nicaraguaanse vrouwen trekken aan de alarmbel

Nicaragua kent de laatste jaren een angstwekkende stijging in de hoeveelheid seksuele geweldplegingen. Dit artikel peilt naar de oorzaken van deze toenames en daarbij wordt het duidelijk dat noch historische, noch institutionele, noch economische factoren op zich een voldoende verklaring vormen voor dit fenomeen. Gecombineerd leggen ze echter een aantal fundamentele culturele kenmerken bloot die doorslaggevend kunnen zijn in het verklaren van deze gedragspatronen.

verschenen: November 1997, blz. 906

jaargang: 64/10