J.L.J. Lumeij

De Drie van Breda

De debatten rond de drie van Breda hebben het Nederlandse volk hevig in beroering gebracht. Schrijver gaat na, welke factoren daar vanuit het standpunt van geestelijke volksgezondheid in hebben meegespeeld. In sommige uitingen ziet hij een manifestatie van een ideologie, meer dan argumenten die voor de slachtoffers en het geheel van het Nederlandse volk dienstig lijkt. de redactie heeft in een korte inleiding haar motieven gegeven, waarom zij het artikel heeft opgenomen.

verschenen: Mei 1972, blz. 817

jaargang: 39/08