Jan Kerkhofs

De dringende verhuizing

Dertig jaar na Vaticanum II

Hoewel gelovigen lijden aan hun kerk, vertrouwen zij er op dat ze ook nu een creatieve en getuigende geloofsgemeenschap kunnen blijven. Om deze uitdaging aan te kunnen is er echter dringend behoefte aan decentralisatie en reële inspraak die een verhuizing mogelijk maakt naar een kerk als ruimte voor de geest.

verschenen: Juni 1995, blz. 522

jaargang: 62/06