Blake Lee Spahr

De duivel in het Nederlands

Sinds de 13e eeuw treedt Masceroen op als een typische Zuid- en Noordnederlandse duivel die tegen God een geding aanspant, en Hem met deugdelijke argumenten zoekt aan te tonen dat Hij zijn gerechtigheid en waarheid tekort doet door barmhartig te zijn voor de zondigende mens. Uiteindelijk vermag alleen Maria’s ‘emotionele’ tussenkomst het duivelse betoog te ontmaskeren of te ontkrachten. De auteur speurt naar de oorsprong en omvormingen van Masceroens figuur bij Jacob van Maerlant en Jan van Boendale, in Marieken van Nieumegen, en bij W.A.P. Smit en Hugo Claus.

verschenen: November 1985, blz. 148

jaargang: 53/02