Vincent Hunink

De dynamiek van geven en ontvangen

Seneca over gunsten

In zijn De Beneficiis (Over weldaden) levert de Romeinse filosoof Seneca een uitgebreide bespreking van het geven en ontvangen van gunsten. Hij keert zich hierbij sterk tegen alle vormen van dwang en zelfzucht. In zijn visie zorgt het hele fenomeen voor sociale cohesie in de menselijke samenleving. Zo tilt Seneca de gedachten uit boven het nutsgebonden denken van zijn eigen tijd.

verschenen: Mei 2004, blz. 413

jaargang: 71/05