Harvey Mansfield

De eclips van de mannelijkheid

Mannelijkheid is exclusief, agressief, ondemocratisch. Het woord alleen al wekt wantrouwen en verontwaardiging. Hebben de vrouw en de man een verschillende natuur, of wordt elke rolverdeling kunstmatig door de samenleving opgelegd. Hoe dan ook, mannelij kheid komt ook bij vrouwen voor, en wil men mannelijkheid vermenselijken, dan moet men de vrouwen er meer in laten delen.

verschenen: December 1998, blz. 1009

jaargang: 65/11