Erik Faucompret

De economische leefbaarheid van een Palestijnse staat

In de discussie over de oprichting van een Palestijnse staat speelt de vraag naar de economische leefbaarheid een grote rol. De auteur zet een aantal, ten dele niet louter economische criteria van die leefbaarheid op een rijtje en besluit dat een onafhankelijk Palestina minstens even veel troeven bezit als andere ‘onafhankelijke’, kleinere of grotere naties.

verschenen: December 1980, blz. 221

jaargang: 48/03