Theo Salemink

De economische theologie: Arend van Leeuwen

Onze geseculariseerde cultuur, door de meeste christenen als een terechte ontwikkeling en bevrijding gevierd, wordt in feite en in haar totaliteit beheerst door een volstrekt nieuwe en atheïstische, nl. economische religie. Dat is althans de moeizaam verworven diagnose van de ontkerstening van het Westerse christendom, zoals ze door de ‘rode dominee’ en lector emeritus van Nijmegen in De nacht van het kapitaal (1984) werd vastgelegd.

verschenen: April 1988, blz. 586

jaargang: 55/07