Barbara Segaert

‘De eenentwintigste eeuw zal cultureel zijn of niet zijn’

Over de ‘Ontregeling van de wereld’ van Amin Maalouf

Maalouf nodigt uit tot een reflectie over de actuele mondiale uitdagingen, de islam en het Westen, de mondialisering en de rol van taal en cultuur. Hij wijt de ontregeling van de samenleving minder aan een botsing tussen culturen dan aan de uitputting van de beschaving. Het identitaire en communautaire denken stelt hij ter discussie, en komt tot het besluit dat de grote strijd van deze eeuw zal worden geleverd op vlak van de migratie. Daarbij vormt Europa het laboratorium van de culturele diversiteit.

verschenen: Oktober 2010, blz. 795

jaargang: 77/09