Peter-Hans Kolvenbach

De eenwording van Europa en de rol van de kerken

Europa kan met een louter bureaucratische eenwording geen vrede nemen. Gevormd door het Griekse denken, het Romeinse recht en de Franse revolutie stelt het Europese bewustzijn hogere eisen. Ook de kerken dragen in het eenwordingsproces een verantwoordelijkheid in naam van het evangelie.

verschenen: Juli 1997, blz. 579

jaargang: 64/07