L.L.S. Bartalits

De eerste ambtstermijn van Nixon

In ons land is het aantal niet gering van hen die niet zo erg gelukkig zijn met de herbenoeming van Nixon als president van de Verenigde Staten. In dit artikel laat de auteur zien wat Nixon in zijn eerste ambstperiode heeft gepresteerd, vooral op het gebied van buitenlandse politiek. Zijn mening is dan ook, dat de Verenigde Staten eigenlijk geen redelijk alternatief hadden bij de verkiezingen.

verschenen: Januari 1973, blz. 326

jaargang: 40/04