Jan Roes

De eeuw van kardinaal Alfrink

De rol die de katholieke kerk in de recente geschiedenis van Nederland gespeeld heeft, wordt nauwelijks bestudeerd. Nochtans zijn de veranderingen binnen het katholieke bevolkingsdeel niet zonder betekenis voor de algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Honderd jaar na de geboorte van kardinaal Alfrink is het de moeite waard, de verschuivingen na te gaan die zich ‘in de eeuw van Alfrink’ voltrokken hebben.

verschenen: September 2000, blz. 708

jaargang: 67/08