W.L. Boelens

De ervaringscatechese, pastoraal-theologisch gewaardeerd

De ervaringscatechese wordt ten onrechte aangevochten als een onverantwoorde reductie van de christelijke geloofsleer tot een puur subjectieve beleving. Zij maakt het pas mogelijk de eigentijds (geloofs)ervaringen te toetsen aan de eerlijk beaamde maar tevens ook tijd- en cultuurgebonden bijbelse openbaring. Ervaringscatechese wil elke gelovige helpen ‘de hoop die in hem leeft te ver-antwoorden voor alwie hem daarvan rekenschap vraagt’.

verschenen: December 1981, blz. 211

jaargang: 49/03